JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten beviljar tillstånd till kameraövervakning på bussar

[2017-05-12] Förvaltningsrätten i Falun

Förvaltningsrätten har idag beviljat tillstånd till kameraövervakning dels på Dalatrafiks stadsbussar i Borlänge och dels på de bussar som trafikerar sträckan Falun-Borlänge.

Länsstyrelsen beslutade den 28 januari 2016 att avslå ansökan om kameraövervakning på Dalatrafiks bussar. AB Dalatrafik överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Falun. Länsstyrelsen har dock under handläggningen i förvaltningsrätten medgett att tillstånd beviljas på tre busslinjer inom Borlänge kommun.

Förvaltningsrätten går i dagens beslut dock ett steg längre och ger tillstånd till kameraövervakning för hela stadstrafiken i Borlänge kommun och även för de bussar som trafikerar sträckan mellan Falun och Borlänge.

Skälet att tillstånd medges är att de flesta störningarna har rapporterats från dessa områden. Störningarna utgörs bl.a. av hotfulla, våldsamma och allmänt stökiga passagerare samt stölder och skadegörelser. Intresset av att förebygga, avslöja och utreda brott anses därför framträdande. Förvaltningsrätten bedömer dessutom att resorna är så pass korta de inte är så integritetskänsliga som längre resor kan vara.

I övriga delar av länet anser förvaltningsrätten att Dalatrafik inte har visat att intresset av övervakning är större än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

En viktig del av bedömningen har också varit det sätt som Dalatrafik avser att utföra övervakningen på. Övervakning kommer att ske genom fasta kameror som är påslagna endast då bussen är igång. Inspelningarna krypteras och lagras på en hårddisk i bussen under 72 timmar och endast polisen kan få tillgång till informationen.

Vid avvägningen mellan övervakningsintresset och integritetsintresset tillämpas den så kallade överviktsprincipen som innebär att om sökanden visar att övervakningsbehovet väger över integritetsintresset får tillstånd meddelas.

– Målet innehåller svåra bedömningsfrågor och domstolen har strävat efter att göra en individuell och restriktiv prövning vilket har lett till att tillstånd inte medges generellt för hela Dalatrafiks verksamhetsområde, säger rättens ordförande Karin Forslund Johansson.


Bifogade filer:

FR 551-16


Senast ändrad: 2017-05-12

För mer information kontakta:

Karin Forslund Johansson
Rådman
023-383 00 07

Målnummer:

551-16